sv doelbewust
INTRODUCÉS & GASTSCHUTTERS | Afdrukken |

Introducés:

Ieder lid is gerechtigd tijdens schietoefeningen en tijdens hiervoor opengestelde wedstrijden en evenementen, één of meerdere personen te introduceren. Een introduce dient minimaal 14 jaar oud te zijn. Tevens geldt dat eenzelfde persoon maximaal drie maal per jaar (12 maanden) kan worden geïntroduceerd. Iedere introduce dient door het lid dat hem/haar introduceert, telkens in het introduceregister te worden ingeschreven. Het introducerende lid draagt persoonlijk zorg voor het instrueren van de introduce met betrekking tot de baan- en veiligheidsreglementen, gebezigde gewoonten, gebruiken, omgangsvormen, normen, waarden etc. en is volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen van de introduce.

 

Gastschutters:

Personen die reeds van een andere schietvereniging lid zijn en over een wapenverlof beschikken, kunnen incidenteel van onze accommodatie gebruik maken. Hiervoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (zie onder 'Contact'). Het bestuur dan wel een hiertoe door het bestuur aangewezen lid draagt zorg voor het instrueren van de gastschutter met betrekking tot de baan- en veiligheidsreglementen, gebezigde gewoonten, gebruiken, omgangsvormen, normen, waarden etc. Een gastschutter is volledig persoonlijk verantwoordelijk voor al zijn/haar handelingen.

 

Vergoeding:

Voor het gebruik van onze accommodatie dienen zowel introducés als gastschutters een vergoeding te betalen. De hoogte van deze vergoeding bedraagt:

€ 7,50 per bezoek.

Genoemde vergoeding dient, voordat er van de schietbanen gebruik gemaakt wordt, contant aan één van de aanwezige bestuursleden dan wel een hiertoe door het bestuur aangewezen persoon te worden voldaan. 

Leden inlogEnquete